Fotografia - Maria Orucci

Fotografia nie polega tylko na patrzeniu, ale jest ona zwierciadłem uczuć i pasji